Print Page | Close Window

Cwrdd a'r Dyfarnwyr. Meet the Referees.

Printed From: Scarlet Fever Llanelli Rugby Sport Wales Tickets
Category: RUGBY
Forum Name: SUPPORTERS TRUST NEWS
Forum Description: Latest News from the upcoming Supporters Trust
URL: http://www.scarletfever.org/forum/forum_posts.asp?TID=44346
Printed Date: 21 November 2018 at 11:42am
Software Version: Web Wiz Forums 11.04 - http://www.webwizforums.com


Topic: Cwrdd a'r Dyfarnwyr. Meet the Referees.
Posted By: CRYS16
Subject: Cwrdd a'r Dyfarnwyr. Meet the Referees.
Date Posted: 28 March 2018 at 11:17am

Mae aelodau yn barod wedi cael eu hysbysebu o ddigwyddiad nesaf CRYS16. Hoffwn gadarnhau bydd y noson yn cael ei chynnal yn Lolfa Phil Bennett ym Marc y Sgarlets ar nos Fercher y 4ydd o Ebrill 2018. Fe fydd y noson yn dechrau am 7 o'r gloch.

Fe fydd Paul Adams, Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol y Dyfarnwyr yn bresennol, ac fe fydd yn dechrau'r noson a chyflwyniad ar flaenoriaethau dyfarnwyr y tymor yma. Rydym yn gobeithio bydd Ben Breakspear, dyfarnwr ifanc, sydd eisoes yn dyfarnu ar lefel yr Uwch Gynghrair yng Nghymru  yn bresennol i rannu ei brofiadau fel dyfarnwr ifanc. 

Ar ôl hynny, fe fydd y noson yn agored i aelodau ofyn cwestiynau i Paul a Ben.

Gall aelodau na fydd yn medru bod yno ddanfon cwestiynau atom ac fe wnawn ein gorau i'w gofyn ar y noson.

Os nad ydych yn aelod o CRYS16 yn barod, yna mae croeso i chi ddod i'r cyfarfod ac ymuno ar y noson. Mae aelodaeth am ddim, ond rydym yn awgrymu y gall aelodau wneud gyfraniad er mwyn sicrhau y gall CRYS 16 ddatblygu prosiectau i mewn i'r dyfodol.

 

Members will already have been notified by e-mail of CRYS16's next event. We'd just like to confirm that the event will be held at the Phil Bennett Lounge at Parc y Scarlets on Wednesday 4th April 2018. The evening will commence at 7 pm. 

Paul Adams, the National Referee Performance Manager will be in attendance and will start the evening with a short presentation on refs priorities this season. We hope that Ben Breakspear, a young referee who is already at Premiership level will also be in attendance to share his experiences of the game. 

The evening will then be opened to members when Paul and Ben will conduct a Q&A. 

Any members who are unable to attend may submit a question for the evening. We will put some forward to Paul and Ben, but we can't guarantee that your question will be asked !!

If you are not already a member of CRYS16 then you are welcome to come along and join on the evening. Membership is free, but we do suggest that members make a small donation to enable CRYS16 to develop projects that they have in mind going forward. -------------
Email info@crys16.cymru with your membership queries!

JOIN CRYS 16 FOR FREE:
http://www.crys16.cymruPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.04 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk